Doç.Dr.
İsmail Numan TELCİ
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 54 54